Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Hệ thống điều khiển động cơ bước
S-SERVO 2X

• Định vị chính xác bằng các điều khiển độ phân giải cao
• Hiệu quả năng lượng cao và ít sinh nhiệt hơn
• Cải thiện mô-men xoắn bằng cách điều khiển dòng điện chạy

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-2X SM-20M-F SV2-PD-2X
SM-20L-F
SM-28S-F
SM-28S-D
SM-28SM-D
SM-28M-F
SM-28M-D
SM-28MM-D
SM-28L-F
SM-28L-D
SM-28LM-D
SM-35M-F
SM-35M-D
SM-35MM-D
SM-35L-F
SM-35L-D
SM-35LM-D
SM-42S-A
SM-42S-F
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-2X SM-42M-A SV2-PD-2X
SM-42M-F
SM-42L-A
SM-42L-F
SM-42XL-A
SM-42XL-F
SM-56S-A
SM-56S-F
SM-56M-A
SM-56M-F
SM-56L-A
SM-56L-F
SM-60S-A
SM-60S-F
SM-60M-A
SM-60M-F
SM-60L-A
SM-60L-F
* When places an order for Stopper type 28mm, 35mm motor, please write “M” additionally after motor length of unit part number. (Ex: S-SERVOⅡ-2X-28LM-D, S-SERVOⅡ-2X-35LM-D)