Grooving Systems | Grooving Tools Guhring

(0)
Với hệ thống tạo rãnh mới, Guhring đang mở rộng danh mục sản phẩm của mình với các công cụ cố định cho các hoạt động tiện. Ngoài chương trình toàn diện nhất về dụng cụ cắt quay trên toàn thế giới, chúng tôi đã bổ sung lĩnh vực chủ đề với các dụng cụ tiện và cắt rãnh. Hệ thống 104 và 106 để doa, tạo rãnh, tạo rãnh dọc trục, ren và chuốt cũng như hệ thống 305, một bộ chèn ba có thể trao đổi có thể lập chỉ mục cho gia công bên ngoài và bên trong. Sự phát triển nhanh chóng này còn có được nhờ vào chiều sâu sản xuất khổng lồ của Guhring, cũng mang lại lợi ích với một nhóm sản phẩm mới. Sản xuất cacbua nội bộ, các máy móc và lớp phủ được phát triển đặc biệt từ R & D nội bộ – cách Guhring quản lý tất cả các sản phẩm của mình. Bây giờ không chỉ với máy quay mà còn với các công cụ tĩnh.

Hiển thị tất cả %d kết quả