Biến Tần QUINT4-INV/24DC

(0)
  • Đường cong sin thuần túy ở đầu raQUINT-Inverter mới biến dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
  • Pure sine curve at the output
    The new QUINT-Inverter transforms direct current into alternating current.

Hiển thị tất cả %d kết quả