Marshalling patchboards

(0)
Sử dụng các bảng vá lỗi phối hợp : 
Hệ thống dây nối bảng điều khiển Marshalling
Hệ thống dây nối bảng điều khiển Marshalling
Cùng với việc sử dụng hệ thống xe buýt trong các nhà máy mới và trang bị thêm, ví dụ, trong các nhà máy điện và nhà máy chế biến, kết nối điểm-điểm vẫn còn hiệu lực do các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và tính sẵn sàng. Nó có ưu điểm là khoanh vùng lỗi nhanh chóng bằng cách sử dụng các công cụ đo lường tiêu chuẩn. Với mật độ tín hiệu cao, yêu cầu không gian thấp và độ rõ nét tối ưu, bảng vá lỗi soái ca cũng sẽ vẫn không thể thiếu trong tương lai.
Khái niệm bảng điều khiển PTMC mô-đun được cấp bằng sáng chế và cung cấp cho bạn một hệ thống sáng tạo cho các nhiệm vụ điều phối của bạn.

Hiển thị tất cả %d kết quả