Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

THK VIET NAM
Model SBKH là vít me bi đạt được khả năng chịu tải cao và có khả năng hoạt động ở tốc độ cao (tối đa là 92 m / phút).

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Model SBKH : {关键字}
Model No. Screw
shaft
outer
diameter

d

Lead

Ph

Ball
center-to-
center
diameter

dp

Outer
diameter

D
g6

Flange
diameter

D1

Overall
length

L1

Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Dynamic
rating

Ca

Static
rating

C0a

2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm kN kN
SBKH6332-3.8 63 32 66.5 140 205 190 304 631 {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}
SBKH6340-7.6 63 40 66.0 127 191 209 413 967 {关键字} {关键字}
SBKH8050-7.6 80 50 84.0 175 253 268 777 1788 {关键字} {关键字}
SBKH8060-7.6 80 60 84.0 175 253 306 780 1824 {关键字} {关键字}
SBKH10050-7.6 100 50 104.0 195 273 269 876 2401 {关键字} {关键字}
SBKH10060-7.6 100 60 104.0 195 273 307 880 2294 {关键字} {关键字}
SBKH12060-7.6 120 60 124.0 210 288 308 962 2941 {关键字} {关键字}