Nut Bracket THK Model MC

(0)
Nut Bracket Model MC
cho BNK1004 đến BNK 2020

Rotary Model LTR

(0)

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

{关键字}

 

This model is a compact unit type of Ball Spline whose support bearings are directly integrated with the outer surface of the spline nut.

[Model number]
LTR, LTR-A

Rotary nut Ball Screw Model DIR

(0)

Đai ốc quay Mô hình trục vít bóng:  DIR
Vít bi quay dạng đai ốc trong đó đai ốc bi kiểu đầu kéo được tích hợp với ổ trục đỡ.

Rotary with Gears Model LBG

(0)

Rotary with Gears Model LBG:
This Ball Spline has a large load capacity in the radial and torque directions since the spline shaft has 2 to 3 crests on the circumference, each held by 2 rows (4 or 6 rows in total) of balls under a load in order to reasonably provide a preload.

Support Unit THK EK-BK-FK-EF-BF-FF

(0)

 

Support Unit

 

Square Fixed Side Model EK
{关键字}
Inner diameter: φ4 to φ20
Square Fixed Side Model BK
{关键字}
Inner diameter: φ10 to φ40
Round Type Fixed Side Model FK
{关键字}
Inner diameter: φ4 to φ30
Square Supported Side Model EF
{关键字}
Inner diameter: φ6 to φ20
Square Supported Side Model BF
{关键字}
Inner diameter: φ8 to φ40
Round Type on the Supported Side Model FF
{关键字}
Inner diameter: φ6 to φ30
* Descriptions are pdf files.

Thanh dẫn hướng : SKR

(0)

Bộ truyền động dẫn hướng bi bóng lồng LM Model SKR : 
Mô hình này đạt được tốc độ hoạt động cao hơn, tiếng ồn thấp hơn và hoạt động lâu dài không cần bảo trì hơn so với mô hình loại thông thường KR bằng cách sử dụng lồng bi trong bộ dẫn hướng LM và bộ vít me.

Showing 7–12 of 15 results