Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Hệ thống bước vòng lặp khép kín
Ezi-SERVO TẤT CẢ
• Tích hợp động cơ + Bộ mã hóa + Ổ đĩa + Bộ điều khiển
• Giao diện RS-485
• Bảng vị trí
• Hệ thống bước vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Giảm nhiệt / Cải thiện mô-men xoắn
• Bảo vệ IP65 (Kích thước NEMA24)

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-ALL-28S-D Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVO-ALL-28M-D
Ezi-SERVO-ALL-28L-D
Ezi-SERVO-ALL-42S-A
Ezi-SERVO-ALL-42S-B
Ezi-SERVO-ALL-42M-A
Ezi-SERVO-ALL-42M-B
Ezi-SERVO-ALL-42L-A
Ezi-SERVO-ALL-42L-B
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B
Ezi-SERVO-ALL-56S-A
Ezi-SERVO-ALL-56S-B
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-ALL-56M-A Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVO-ALL-56M-B
Ezi-SERVO-ALL-56L-A
Ezi-SERVO-ALL-56L-B
Ezi-SERVO-ALL-60L-A
Ezi-SERVO-ALL-60L-B
Ezi-SERVO-ALL-60L-ABS

 

◆ Brake
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-BK Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-BK
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-BK
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-BK
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-BK
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-BK
Ezi-SERVO-ALL-56M-B-BK
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
Ezi-SERVO-ALL-56L-A-BK Motor & Drive Integrated
Ezi-SERVO-ALL-56L-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-60L-A-BK
Ezi-SERVO-ALL-60L-B-BK
Ezi-SERVO-ALL-60L-ABS-BK

 

◆ Gearbox
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN3 Motor & Drive Integrated 1:3
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN3
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN5 1:5
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN5
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN8 1:8
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN8
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN10 1:10
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN10
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN15 1:15
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN15
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN25 1:25
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN25
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN40 1:40
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN40
Ezi-SERVO-ALL-42S-A-PN50 1:50
Ezi-SERVO-ALL-42S-B-PN50
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN3 1:3
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN3
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN5 1:5
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN5
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN8 1:8
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN8
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN10 1:10
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN10
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN15 1:15
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN15
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN25 1:25
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN25
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN40 1:40
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN40
Ezi-SERVO-ALL-42M-A-PN50 1:50
Ezi-SERVO-ALL-42M-B-PN50
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN3 1:3
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN3
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN5 1:5
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN5
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN8 1:8
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN8
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN10 1:10
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN10
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN15 1:15
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN15
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN25 1:25
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN25
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN40 1:40
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN40
Ezi-SERVO-ALL-42L-A-PN50 1:50
Ezi-SERVO-ALL-42L-B-PN50
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN3 1:3
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN3
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN5 1:5
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN5
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN8 1:8
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN8
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN10 1:10
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN10
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN15 1:15
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN15
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN25 1:25
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN25
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN40 1:40
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN40
Ezi-SERVO-ALL-42XL-A-PN50 1:50
Ezi-SERVO-ALL-42XL-B-PN50
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN3 1:3
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN3
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN5 1:5
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN5
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN8 1:8
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN8
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN10 1:10
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN10
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN15 1:15
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN15
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN25 1:25
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN25
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN40 1:40
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN40
Ezi-SERVO-ALL-56S-A-PN50 1:50
Ezi-SERVO-ALL-56S-B-PN50
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-PN3 1:3
Ezi-SERVO-ALL-56M-B-PN3
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-PN5 1:5
Ezi-SERVO-ALL-56M-B-PN5
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-PN8 1:8
Ezi-SERVO-ALL-56M-B-PN8
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-PN10 1:10
Ezi-SERVO-ALL-56M-B-PN10
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-PN15 1:15
Ezi-SERVO-ALL-56M-B-PN15
Ezi-SERVO-ALL-56M-A-PN25 1:25