Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Bơm chân không ivac korea
DÒNG ICKR05
Chân không tối đa                : -89kPa
Lưu lượng tối đa                   : 3120 Nl/min
Áp suất nguồn cấp dữ liệu   : 0,4 ~ 0,6 MPa
Mức độ tiếng ồn                     : 50dBA
Vật chất                                    : PPS, AL             
Nhiệt độ làm việc                     : -20 ~ 80 °C

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

{关键字}{关键字}{关键字}{关键字}{关键字}