Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Đai ốc quay Mô hình trục vít bóng:  DIR
Vít bi quay dạng đai ốc trong đó đai ốc bi kiểu đầu kéo được tích hợp với ổ trục đỡ.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

{关键字}Dimensional drawing : 

Model No. Screw
shaft
outer
diameterd
Lead

Ph

Ball
center-to-
center
diameterdp
Outer
diameterD
g6
Flange
diameterD1
Overall
lengthL1
Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
Dynamic
ratingCa
Static
ratingC0a
2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm kN kN
DIR 1605-6 16 5 16.75 48 64 79 7.4 13 {关键字} {关键字} {关键字} {关键字}
DIR 2005-6 20 5 20.75 56 72 80 8.5 17.3 {关键字} {关键字}
DIR 2505-6 25 5 25.75 66 86 88 9.7 22.6 {关键字} {关键字}
DIR 2510-4 25 10 26 66 86 106 9 18 {关键字} {关键字}
DIR 3205-6 32 5 32.75 78 103 86 11.1 30.2 {关键字} {关键字}
DIR 3206-6 32 6 33 78 103 97 14.9 37.1 {关键字} {关键字}
DIR 3210-6 32 10 33.75 78 103 131 25.7 52.2 {关键字} {关键字}
DIR 3610-6 36 10 37.75 92 122 151 28.8 63.8 {关键字} {关键字}
DIR 4010-6 40 10 41.75 100 130 142 29.8 69.3 {关键字} {关键字}
DIR 4012-6 40 12 41.75 100 130 167 30.6 72.3 {关键字} {关键字}