Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

(Thiết bị đầu cuối một thân chung)

Đặc trưng
1. Vì nó gắn Thiết bị đầu cuối 20 cực chung trên Thiết bị đầu cuối giao diện 40 cực, nó làm giảm chi phí và cải thiện sự tiện lợi, thiết bị đầu cuối một thân chung.
2. Vì nó làm giảm diện tích lắp đặt, nó làm giảm chi phí của hộp bên ngoài Panel.
3. Vì nó không cần phải lắp ráp đơn vị thiết bị đầu cuối chung một cách riêng biệt, nó làm giảm chi phí lao động.
4. Vì nó không cần phải mua một thiết bị đầu cuối chung riêng, nó làm giảm chi phí mua một phần.
5. Tên đặc điểm kỹ thuật điện là Pitch 7.0mm
Kích thước của bu lông và đai ốc (chốt) đơn vị đầu cuối giống như của Dòng TG7-1H40S.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

{关键字}