FASTECH S-SERVOⅡ 2X

(0)

Hệ thống điều khiển động cơ bước
S-SERVO 2X

• Định vị chính xác bằng các điều khiển độ phân giải cao
• Hiệu quả năng lượng cao và ít sinh nhiệt hơn
• Cải thiện mô-men xoắn bằng cách điều khiển dòng điện chạy

FASTECH S-SERVOⅡ 3X

(0)

Stepping Motor Control System
Without Step Out_ S-SERVOⅡ 3X

  • • No step-out
  • • Accurate positioning by high resolution controls
  • • High energy efficiency and less heat generation
  • • Torque improvement by run current control

FASTECH S-SERVOⅡ MINI

(0)

Hệ thống điều khiển động cơ bước
S-SERVOⅡ MINI
• Đừng bước ra ngoài
• Định vị chính xác với các điều khiển độ phân giải cao
• Hiệu quả năng lượng cao và ít sinh nhiệt hơn
• Cải thiện mô-men xoắn bằng cách kiểm soát dòng điện

FASTECH S-SERVOⅡ ST

(0)

Hệ thống điều khiển động cơ bước
S-SERVO ST
• Không bước ra ngoài
• Định vị chính xác bằng các điều khiển độ phân giải cao
• Hiệu quả năng lượng cao và ít sinh nhiệt hơn
• Cải thiện mô-men xoắn bằng cách điều khiển dòng điện chạy

Showing all 4 results