Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tínBiến Tần QUINT4-INV/24DC

(0)
  • Đường cong sin thuần túy ở đầu raQUINT-Inverter mới biến dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
  • Pure sine curve at the output
    The new QUINT-Inverter transforms direct current into alternating current.

Bộ Chuyển Đổi DC/DC

(0)
  • Điện áp DC quy định
Tránh sự cố tải: Bộ chuyển đổi DC / DC cung cấp điện áp DC được điều chỉnh.

modules Dự Phòng Phoenix Contact

(0)
  • Tách, giám sát và kiểm soát
Các mô-đun dự phòng làm tăng độ tin cậy hoạt động của hệ thống – phù hợp với ứng dụng của bạn.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tínNguồn cung cấp điện dành riêng cho khách hàng

(0)
  • Sự phát triển sáng tạo
    Nguồn cung cấp năng lượng cho công nghiệp, truyền thông, công nghệ sạc và hơn thế nữa.t triển sáng tạo

Nguồn cung cấp năng lượng liên tục

(0)
  • Toàn quyền
Sử dụng nguồn điện liên tục để cung cấp cho tải của bạn – ngay cả khi không có nguồn điện lưới.

Nguồn Dành cho điều kiện khắc nghiệt

(0)

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

{关键字}

{关键字}

Primary-switched QUINT POWER power supply with free choice of output characteristic curve, SFB (selective fuse breaking) technology, NFC interface, and protective coating, input: 1-phase, output: 48 V DC / 10 A

Showing 1–6 of 8 results