Ezi-SERVO-PR-MI-20M-F Fastech

(0)

Closed Loop Stepping System_
Ezi-SERVO Plus-R

 • • Embedded Motion Controller
 • • RS-485 Interface
 • • Position Table
 • • Closed-Loop Stepping System
 • • Tuning Not Required / No Hunting
 • • High Resolution / High Response
 • • Low Heat Generation / High Torque

FASTECH Ezi-SERVO ALL

(0)

Hệ thống bước vòng lặp khép kín
Ezi-SERVO TẤT CẢ
• Tích hợp động cơ + Bộ mã hóa + Ổ đĩa + Bộ điều khiển
• Giao diện RS-485
• Bảng vị trí
• Hệ thống bước vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Giảm nhiệt / Cải thiện mô-men xoắn
• Bảo vệ IP65 (Kích thước NEMA24)

FASTECH Ezi-SERVO MINI

(0)

Hệ thống bước vòng lặp khép kín
Ezi-SERVO MINI
• Kích thước nhỏ gọn thu nhỏ
• Hệ thống vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Giảm nhiệt
• Độ phân giải cao
• Phản ứng nhanh

FASTECH Ezi-SERVO Plus-R

(0)

Hệ thống bước vòng lặp khép kín

Ezi-SERVO Plus-R
• Hỗ trợ mạng RS-485 (Bộ điều khiển chuyển động được nhúng)
• Hệ thống bước vòng lặp khép kín
• Có sẵn để kết nối Max. 16 trục bằng chuỗi daisy
• Có sẵn để đặt Max. 256 bảng vị trí bằng GUI
• Hoạt động bằng tín hiệu I / O từ bộ điều khiển chính như PLC
• Cung cấp thư viện chuyển động (DLL) để điều khiển PC

FASTECH Ezi-SERVO Plus-R MINI

(0)

Hệ thống bước vòng lặp khép kín
Ezi-SERVO Plus-R MINI
• Kích thước nhỏ gọn thu nhỏ
• Bộ điều khiển nhúng
• Bảng vị trí
• Hệ thống vòng lặp khép kín
• Không điều chỉnh tăng / không săn
• Độ phân giải cao / Phản hồi nhanh

Fastech Ezi-SERVO ST

(0)

Closed Loop Stepping System_
Ezi-SERVO ST

 • • Closed Loop System
 • • No Gain Tuning / No Hunting
 • • Heat Reduction / Torque Improvement
 • • High Resolution
 • • Fast Response

Showing 1–6 of 17 results