Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

High Torque Model LBS
Ball Spline này không có góc phản ứng dữ dội để tăng độ cứng bằng cách cung cấp một tải trước với một đai ốc vì trục spline có 3 đỉnh được bố trí cách đều nhau ở 120 độ trên chu vi, mỗi đỉnh được giữ bởi 2 hàng (tổng cộng 6 hàng) của các quả bóng dưới một tải trọng.
[Model number]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

July 17, 2020

{关键字}

{关键字}

For availability please contact your local THK dealer.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

The models LFK-X and LFH-X are designed with a lower core height than the conventional model LF-X. This enables more compact designs and space-saving connections of peripheral components.

{关键字}

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

The modified flange shape makes the weight of the spline nut lighter than the round-flanged Model LF-X, reducing the weight of devices.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

The lineup features nine sizes ranging from Ø5 to Ø30 mm with two types of spline nuts: standard type and long type (Ø5 to Ø8 mm).

{关键字}

 

Model No. Spline shaft diameter [mm] Nut height [mm]
(L): Long type LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 42 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51

For availability please contact your local THK dealer.