Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Từ nhỏ đến lớn
Kết nối hai dây dẫn một cách dễ dàng. Ngay cả tiết diện dây dẫn lớn cũng không có vấn đề gì.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Whatever you want: the large cross section range, flexible bridgeability and optimum labeling options make feed-through terminal blocks the universal connection technology solution.

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

  • Convenient operation, thanks to front connection
  • Space saving compact design
  • Maximum clarity with large marking surfaces

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

{关键字} 

Feed-through and multi-conductor terminal blocks