Model SDAN-V/SDAN-VX

(0)

THK : Model SDAN-V/SDAN-VX
Hệ thống tải trước sử dụng hệ thống đai ốc kép, trong đó hai đai ốc bi được kết hợp để cung cấp tải trước nhờ một miếng đệm, loại bỏ phản ứng dữ dội. Kích thước đai ốc tuân theo tiêu chuẩn ISO (ISO 3408). Loại này được cải thiện độ cứng của trục so với loại vít me bi khác. Loại SDAN-VX là loại bóng đầy đủ.

Hiển thị tất cả %d kết quả