Models SDA-V/SDA-VZ

(0)

Một trục vít bi với các thành phần tuần hoàn mới được phát triển tạo cho nó một cấu trúc lưu thông bóng lý tưởng. (Giá trị DN tối đa: 160.000) Kích thước đai ốc phù hợp với tiêu chuẩn DIN (DIN69051). Hơn nữa, việc sử dụng con dấu màng mỏng mới được phát triển làm giảm chiều dài của đai ốc, đạt được thiết kế nhỏ gọn hơn cho thiết bị. Đây là phiên bản loại bóng đầy đủ của Model SDA-V. (Giá trị DN tối đa: 130.000)

Hiển thị tất cả %d kết quả