Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Hệ thống điều khiển động cơ bước
S-SERVO ST
• Không bước ra ngoài
• Định vị chính xác bằng các điều khiển độ phân giải cao
• Hiệu quả năng lượng cao và ít sinh nhiệt hơn
• Cải thiện mô-men xoắn bằng cách điều khiển dòng điện chạy

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

◆ Standard
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-ST-20M-F SM-20M-F SV2-PD-20M-F
S-SERVOⅡ-ST-20L-F SM-20L-F SV2-PD-20L-F
S-SERVOⅡ-ST-28S-F SM-28S-F SV2-PD-28S-F
S-SERVOⅡ-ST-28S-D SM-28S-D SV2-PD-28S-D
S-SERVOⅡ-ST-28SM-D SM-28SM-D SV2-PD-28SM-D
S-SERVOⅡ-ST-28M-F SM-28M-F SV2-PD-28M-F
S-SERVOⅡ-ST-28M-D SM-28M-D SV2-PD-28M-D
S-SERVOⅡ-ST-28MM-D SM-28MM-D SV2-PD-28MM-D
S-SERVOⅡ-ST-28L-F SM-28L-F SV2-PD-28L-F
S-SERVOⅡ-ST-28L-D SM-28L-D SV2-PD-28L-D
S-SERVOⅡ-ST-28LM-D SM-28LM-D SV2-PD-28LM-D
S-SERVOⅡ-ST-35M-F SM-35M-F SV2-PD-35M-F
S-SERVOⅡ-ST-35M-D SM-35M-D SV2-PD-35M-D
S-SERVOⅡ-ST-35MM-D SM-35MM-D SV2-PD-35MM-D
S-SERVOⅡ-ST-35L-F SM-35L-F SV2-PD-35L-F
S-SERVOⅡ-ST-35L-D SM-35L-D SV2-PD-35L-D
S-SERVOⅡ-ST-35LM-D SM-35LM-D SV2-PD-35LM-D
S-SERVOⅡ-ST-42S-A SM-42S-A SV2-PD-42S-A
S-SERVOⅡ-ST-42S-F SM-42S-F SV2-PD-42S-F
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-ST-42M-A SM-42M-A SV2-PD-42M-A
S-SERVOⅡ-ST-42M-F SM-42M-F SV2-PD-42M-F
S-SERVOⅡ-ST-42L-A SM-42L-A SV2-PD-42L-A
S-SERVOⅡ-ST-42L-F SM-42L-F SV2-PD-42L-F
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A SM-42XL-A SV2-PD-42XL-A
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F SM-42XL-F SV2-PD-42XL-F
S-SERVOⅡ-ST-56S-A SM-56S-A SV2-PD-56S-A
S-SERVOⅡ-ST-56S-F SM-56S-F SV2-PD-56S-F
S-SERVOⅡ-ST-56M-A SM-56M-A SV2-PD-56M-A
S-SERVOⅡ-ST-56M-F SM-56M-F SV2-PD-56M-F
S-SERVOⅡ-ST-56L-A SM-56L-A SV2-PD-56L-A
S-SERVOⅡ-ST-56L-F SM-56L-F SV2-PD-56L-F
S-SERVOⅡ-ST-60S-A SM-60S-A SV2-PD-60S-A
S-SERVOⅡ-ST-60S-F SM-60S-F SV2-PD-60S-F
S-SERVOⅡ-ST-60M-A SM-60M-A SV2-PD-60M-A
S-SERVOⅡ-ST-60M-F SM-60M-F SV2-PD-60M-F
S-SERVOⅡ-ST-60L-A SM-60L-A SV2-PD-60L-A
S-SERVOⅡ-ST-60L-F SM-60L-F SV2-PD-60L-F
* When places an order for Stopper type 28mm, 35mm motor, please write “M” additionally after motor length of unit part number. (Ex: S-SERVOⅡ-ST-28LM-D, S-SERVOⅡ-ST-35LM-D)

 

◆ Brake
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-BK SM-42S-A-BK SV2-PD-42S-A
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-BK SM-42S-F-BK SV2-PD-42S-F
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-BK SM-42M-A-BK SV2-PD-42M-A
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-BK SM-42M-F-BK SV2-PD-42M-F
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-BK SM-42L-A-BK SV2-PD-42L-A
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-BK SM-42L-F-BK SV2-PD-42L-F
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-BK SM-42XL-A-BK SV2-PD-42XL-A
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-BK SM-42XL-F-BK SV2-PD-42XL-F
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-BK SM-56S-A-BK SV2-PD-56S-A
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-BK SM-56S-F-BK SV2-PD-56S-F
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No.
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-BK SM-56M-A-BK SV2-PD-56M-A
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-BK SM-56M-F-BK SV2-PD-56M-F
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-BK SM-56L-A-BK SV2-PD-56L-A
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-BK SM-56L-F-BK SV2-PD-56L-F
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-BK SM-60S-A-BK SV2-PD-60S-A
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-BK SM-60S-F-BK SV2-PD-60S-F
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-BK SM-60M-A-BK SV2-PD-60M-A
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-BK SM-60M-F-BK SV2-PD-60M-F
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-BK SM-60L-A-BK SV2-PD-60L-A
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-BK SM-60L-F-BK SV2-PD-60L-F

 

◆ Gearbox
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN3 SM-42S-A-PN3 SV2-PD-42S 1:3
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN3 SM-42S-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN5 SM-42S-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN5 SM-42S-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN8 SM-42S-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN8 SM-42S-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN10 SM-42S-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN10 SM-42S-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN15 SM-42S-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN15 SM-42S-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN25 SM-42S-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN25 SM-42S-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN40 SM-42S-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN40 SM-42S-F-PN40
S-SERVOⅡ-ST-42S-A-PN50 SM-42S-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-42S-F-PN50 SM-42S-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN3 SM-42M-A-PN3 SV2-PD-42M 1:3
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN3 SM-42M-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN5 SM-42M-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN5 SM-42M-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN8 SM-42M-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN8 SM-42M-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN10 SM-42M-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN10 SM-42M-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN15 SM-42M-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN15 SM-42M-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN25 SM-42M-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN25 SM-42M-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN40 SM-42M-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN40< SM-42M-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-42M-A-PN50 SM-42M-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-42M-F-PN50 SM-42M-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN3 SM-42L-A-PN3 SV2-PD-42L 1:3
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN3 SM-42L-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN5 SM-42L-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN5 SM-42L-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN8 SM-42L-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN8 SM-42L-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN10 SM-42L-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN10 SM-42L-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN15 SM-42L-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN15 SM-42L-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN25 SM-42L-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN25 SM-42L-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN40 SM-42L-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN40< SM-42L-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-42L-A-PN50 SM-42L-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-42L-F-PN50 SM-42L-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN3 SM-42XL-A-PN3 SV2-PD-42XL 1:3
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN3 SM-42XL-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN5 SM-42XL-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN5 SM-42XL-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN8 SM-42XL-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN8 SM-42XL-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN10 SM-42XL-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN10 SM-42XL-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN15 SM-42XL-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN15 SM-42XL-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN25 SM-42XL-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN25 SM-42XL-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN40 SM-42XL-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN40< SM-42XL-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-42XL-A-PN50 SM-42XL-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-42XL-F-PN50 SM-42XL-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN3 SM-56S-A-PN3 SV2-PD-56S 1:3
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN3 SM-56S-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN5 SM-56S-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN5 SM-56S-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN8 SM-56S-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN8 SM-56S-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN10 SM-56S-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN10 SM-56S-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN15 SM-56S-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN15 SM-56S-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN25 SM-56S-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN25 SM-56S-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN40 SM-56S-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN40< SM-56S-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-56S-A-PN50 SM-56S-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-56S-F-PN50 SM-56S-F-PN50
UNIT No. MOTOR No. DRIVE No. Reduction
Gear
Ratio
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN3 SM-56M-A-PN3 SV2-PD-56M 1:3
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN3 SM-56M-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN5 SM-56M-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN5 SM-56M-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN8 SM-56M-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN8 SM-56M-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN10 SM-56M-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN10 SM-56M-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN15 SM-56M-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN15 SM-56M-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN25 SM-56M-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN25 SM-56M-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN40 SM-56M-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN40< SM-56M-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-56M-A-PN50 SM-56M-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-56M-F-PN50 SM-56M-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN3 SM-56L-A-PN3 SV2-PD-56L 1:3
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN3 SM-56L-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN5 SM-56L-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN5 SM-56L-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN8 SM-56L-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN8 SM-56L-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN10 SM-56L-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN10 SM-56L-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN15 SM-56L-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN15 SM-56L-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN25 SM-56L-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN25 SM-56L-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN40 SM-56L-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN40< SM-56L-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-56L-A-PN50 SM-56L-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-56L-F-PN50 SM-56L-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN3 SM-60S-A-PN3 SV2-PD-60S 1:3
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN3 SM-60S-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN5 SM-60S-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN5 SM-60S-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN8 SM-60S-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN8 SM-60S-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN10 SM-60S-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN10 SM-60S-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN15 SM-60S-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN15 SM-60S-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN25 SM-60S-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN25 SM-60S-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN40 SM-60S-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN40< SM-60S-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-60S-A-PN50 SM-60S-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-60S-F-PN50 SM-60S-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN3 SM-60M-A-PN3 SV2-PD-60M 1:3
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN3 SM-60M-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN5 SM-60M-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN5 SM-60M-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN8 SM-60M-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN8 SM-60M-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN10 SM-60M-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN10 SM-60M-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN15 SM-60M-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN15 SM-60M-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN25 SM-60M-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN25 SM-60M-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN40 SM-60M-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN40< SM-60M-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-60M-A-PN50 SM-60M-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-60M-F-PN50 SM-60M-F-PN50
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN3 SM-60L-A-PN3 SV2-PD-60L 1:3
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN3 SM-60L-F-PN3
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN5 SM-60L-A-PN5 1:5
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN5 SM-60L-F-PN5
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN8 SM-60L-A-PN8 1:8
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN8 SM-60L-F-PN8
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN10 SM-60L-A-PN10 1:10
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN10 SM-60L-F-PN10
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN15 SM-60L-A-PN15 1:15
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN15 SM-60L-F-PN15
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN25 SM-60L-A-PN25 1:25
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN25 SM-60L-F-PN25
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN40 SM-60L-A-PN40 1:40
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN40< SM-60L-F-PN40<
S-SERVOⅡ-ST-60L-A-PN50 SM-60L-A-PN50 1:50
S-SERVOⅡ-ST-60L-F-PN50 SM-60L-F-PN50