IVAC KOREA – ICKR05 Series

(0)

Bơm chân không ivac korea
DÒNG ICKR05
Chân không tối đa                : -85kPa
Lưu lượng tối đa                  : 7 Nl/min
Áp suất nguồn cấp dữ liệu   : 0,45 ~ 0,6 MPa
Mức độ tiếng ồn                   : 50dBA
Vật chất                                : PPS, AL                  
Nhiệt độ làm việc                  : -20 ~ 80 °C

Hiển thị tất cả %d kết quả