IOlink XTB-PLC Series

(0)
(Chân đế đầu cuối giao diện I / O chuyên dùng cho PLC 32 điểm)
Đặc trưng
1. kích thước tối thiểu loại bỏ giá đỡ thiết bị đầu cuối không sử dụng
(131,0 x 47,0mm)
· Kích thước tối thiểu được thực hiện bằng cách loại bỏ các thiết bị đầu cuối không sử dụng khi I / O của giá đỡ đầu cuối 40P hiện có được nối dây bằng cách cấu hình thành I / O 32P, nguồn điện 2P (34P) với giá đỡ đầu cuối được sử dụng riêng cho I / O PLC 32 điểm.
2.Wiring thuận tiện vì I / O được cố định.
· Đấu dây thuận tiện và có thể ngăn chặn trước việc đấu dây sai sót vì việc bố trí tín hiệu 2P và I / O được cố định để bắt đầu từ phía bên trái vì nguồn điện được tách ra bên trái.
3. độ bền môi trường và cấu trúc tuyệt vời để an toàn
· Vì đây là kiểu tích hợp trong đó PCB không tiếp xúc với bên ngoài nên nó là một cấu trúc an toàn về điện đối với bụi, độ ẩm, v.v. và vật liệu chống cháy được sử dụng cho vỏ ngoài.

Hiển thị tất cả %d kết quả